contoh pengaduan

Pengaduan

pejabat a telah menyalahgunakan jabatannya

Dikirim pada 07 April 2017 00:00

Tanggapan

<p>pejabat tersebut telah diproses hukum</p>

Ditanggapi pada 11 September 2017 18:08